HİZMETLERİMİZ

MUHASEBE ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi
 • Muhasebe kayıtlarının tutulması, raporlanması
 • Tek Düzen Muhasebe Sistemi'ne uygun temel ve ek mali tabloların düzenlenmesi
 • Muhasebe kayıtlarının dönemsel olarak kontrolü
 • Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması, envanteri ve raporlanması
 • Enflasyon muhasebesi uygulamalarının düzenlenmesi
 • Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik hizmetleri verilmesi
 • Yasal düzenlemelere uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması
 • Dönemsel olarak KDV, muhtasar, geçici vergi, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini hazırlanması ve onaylanması
 • Vergi mevzuatı konusunda müşavirlik hizmetleri verilmesi
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları çerçevesinde danışmanlık hizmetleri verilmesi

İNSAN KAYNAKLARI ve BORDROLAMA HİZMETLERİ

 • Şirketlerin mali işler departmanlarına muhasebe personeli istihdamı için ön görüşmelerde bulunulması.
 • İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması.
 • Personel sözleşme ve özlük işlerinin takip edilmesi.
 • Personel ücret bordrolarının ve icmallerinin hazırlanması, kontrolü.
 • Bordro ücret ödemeleri banka entegrasyonu.
 • İhbar ve Kıdem tazminatı hesaplaması.
 • SSK, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR mevzuatına göre verilmesi gerekli bildirim ve belgelerin hazırlanması ve bildirimi.
 • SSK, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR mevzuatı konularında müşavirlik hizmetleri verilmesi.
 • SSK ve BAĞKUR emeklilik işlemlerinin yapılandırılması ve takip edilmesi.
 • Tüm sosyal güvenlik mevzuatı hakkında müşavirlik hizmetleri verilmesi.

DENETİM ve RAPORLAMA HİZMETLERİ

 • İşletme faaliyet konusuna uygun raporlama sistemlerinin kurulması
 • Uluslararası Muhasebe Standartları'na göre raporlar hazırlanması
 • Finansal tabloların; dolar, euro yada başka döviz cinsine çevrilerek raporlanması
 • İç denetim hizmetleri ve raporlamaları
 • Mali tabloların finansal analizi ve yorumlanması
 • Üretim ve hizmet işletmeleri bütçe planlaması ve analiz edilmesi
 • Özel amaçlı mali incelemelerde bulunulması

TİCARET HUKUKU MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 • Şirket kuruluş işlemleri
 • Şirket birleşmeleri
 • Şahıs ve serbest meslek şirket kuruluş işlemleri
 • Şube ve temsilcilik açılış işlemleri
 • Sermaye artışı işlemleri
 • Genel kurul işlemleri
 • Hisse devir işlemleri
 • Yabancı şirket, şube ve irtibat büroları açılış işlemleri
 • Serbest bölgeler ve özel izine tabii bölgelerde şirket kuruluş işlemleri

 

KURUMSAL FİNANSMAN ve PROJE FİNANSMAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Müşterilerin finansal ihtiyaçlarının tespiti ve bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik finansal enstrümanların kullanımı ile ilgili yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • Bankalarla her türlü ilişkilerin başlatılması ve geliştirilmesi
 • Kredi başvuruları ile ilgili banka ve diğer finans kurumlarının talep ettikleri her türlü evrak, rapor, fizibilite çalışması, yatırım analizi, vb. çalışmaların müşteri talepleri doğrultusunda müşteri adına hazırlanarak ilgili kurumlara iletilmesi
 • Müşterilerin finansal kurumlar nezdinde en iyi şekilde temsil edilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi
 • Birleşme, satın alma ve şirket satışı işlemlerinde lider finansal danışmanlık hizmetleri
 • Özelleştirme projelerinde satın alma / satış ve yeniden yapılandırma danışmanlığı şirket değerleme danışmanlığı
 • Şirket ve projelere finansman çözümleri üreten borç finansmanı danışmanlığı
 • Finansal yeniden yapılandırma danışmanlığı

muhasebe serbest muhasebeci istanbul Müşavirlik, İnsan Kaynakları, Bordrolama, Denetim, Raporlama, Kurumsal Finansman, Ticaret Hukuku Müşavilrik